Đôn đốc tiến độ các dự án có kế hoạch hoàn thành trong tháng 4 và các công trình còn lại của quý I, như: Nâng công suất trạm biến áp 500kV Sơn La, trạm biến áp 220kV Mỹ Xuân, nâng công suất các trạm biến áp 220kV Lào Cai, Hoà Khánh, Đà Nẵng, Dốc Sỏi...

Xem thêm →