Hồ quang điện thực sự có ích khi được sử dụng trong các lĩnh vực như hàn điện, luyện thép,...những lúc này hồ quang cần được duy trì cháy ổn định nhưng đối với các thiết bị điện thì nó lại là yếu tố có hại

Xem thêm →

Việc phân loại và đặt ra các yêu cầu cơ bản cho các thiết bị điện là một công việc hết sức quan trọng bởi dựa vào đó, người sử dụng có thể lựa chọn ra loại thiết bị phù hơp với mục đích sử dụng và có thể xem xét liệu thiết bị có hoạt động ổn định như theo thiết kế hay không?

Xem thêm →