Hình ảnh dự án hoàn thành

Các dự án lắp đặt , sản xuất máy biến áp tiêu biểu lớn nhất từ tước tới nay

 

Một số hình ảnh dự án máy biến áp tiêu biểu mà chúng tôi đã hoàn thành gần đây nhất

 Dự án máy biến áp ngoài trời

Máy biến áp đang được lắp đặt