Kết cấu cơ bản hệ thống quản lý thiết bị điện SCADA

Cùng bienapabb.vn tìm hiểu về kết cấu cơ bản để tạo nên hệ thống SCADA, một hệ thống quản lý mạng điện đang được sử dụng rất thông dụng tại các nhà xướng, công ty trên thế giới hiện nay.

Theo truyền thống của từng hãng chế tạo, các SCADA những năm 90-95 thường có kết cấu, có các thành phần với chức năng hơi khác nhau. Tuy nhiên trong vài năm gần đây đã có những tiến bộ quan trọng của máy PC với các dịch vụ MFC, GUI rất tiện lợi của hệ điều hành Microsoft Windows 95, 98,

 Kết cấu cơ bản của hệ thống SCADA (1)

Thiết bị thu thập số liệu và truyền tin với PC là:

- PLC (hoặc RTU ) dùng với các transmitter analog 0÷10V.

- Hoặc là transmitter số thông minh.

Sơ đồ một hệ thiết bị SCADA mới cơ bản theo chỉ tiêu như vậy, dùng ở cấp phân xưởng hay trạm điện như hình dưới đây

Kết cấu cơ bản của hệ thống SCADA (2)

Nguồn: Sưu tầm