Sửa chữa máy biến áp tại Hà Nội

Sửa chữa các loại máy biến áp tại Hà Nội , Máy biến thế hỏng hóc ở Hà Nội có thể mang tới cho chúng tôi, biến áp đông anh chuyên sản xuất , lắp đặt , sửa máy biến áp chất lượng cao nhất

 Sửa chữa các loại máy biến áp tại Hà Nội , Máy biến thế hỏng hóc ở Hà Nội có thể mang tới cho chúng tôi, biến áp đông anh chuyên sản xuất , lắp đặt , sửa máy biến áp chất lượng cao nhất

Dịch vụ sửa chữa máy biến áp

 Máy biến áp và các loại động cơ điện đóng vai trò quan trọng trong sản xuất và sinh hoạt. Khi sử dụng, bảo quản và sửa chữa là vấn đề cần thiết và thường xuyên. Trong mỗi loại máy điện, sách trình bày sơ đồ dây quấn, cách tính toán số liệu dây quấn và kỹ thuật quấn dây.\

 Vận hành và sửa chữa thiết bị điện gồm có : Máy điện không đồng bộ, Máy điện đồng bộ, Máy điện một chiều, Máy biến áp, Các khí cụ điện thường dùng trong hệ thống điều khiển máy điện.

Quy trình sửa chữa máy biến áp

Quy trình này áp dụng cho tất cả các máy biến áp lực, biến áp tự ngẫu và cuộn điện kháng ,máy biến áp đặt trong nhà hay ngoài trời ở các nhà máy điện và trạm biến áp có cấp điện áp đến 550kv.

hinh anh may bien ap

Hình ảnh máy biến áp

Quy trình sửa chữa máy biến áp dùng cho tất cả các máy biến áp lực, biến áp tự ngẫu và cuộn điện kháng có dầu với mọi công suất, đặt trong nhà hay ngoài trời ở những nhà máy điện và trạm biến áp có cấp điện áp đến 500kV.

Điều kiện sửa chữa máy biến áp

- Máy biến áp phải có bảo vệ rơ le và bảo vệ quá điện áp theo đúng quy trình “Bảo vệ rơ le và tự động điện” và quy trình “Bảo vệ quá điện áp”.

- Vỏ máy biến áp phải được nối đất theo đúng quy trình “Nối đất những thiết bị điện”.

- Máy biến áp có trung tính nối đất trực tiếp vào dây trung tính có dòng điện phụ tải, hoặc điểm trung tính không nối đất song phụ tải ở 3 pha không cân bằng thì cả 3 pha đều phải đặt ămpemét.

Quy trình mẫu trên, có cơ sở căn cứ vào hướng dẫn của nhà chế tạo kết hợp với quy trình này soạn thành quy trình cụ thể.